• head_banner_01

ଆମ ବିଷୟରେ

ନାବିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାଇନାରେ ସିଲିଂ, ପେଟ୍ରା, ଉଭୟ ଚାଇନାରେ କାରଖାନା ଅଛି |

ଏହା ମୁଦ୍ରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଲୋଗିଷ୍ଟିକ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |

ଏଜେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବିତରକ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ସହିତ ଏହାର ଗଭୀର ସଂଯୋଗ ଅଛି |

lt ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |

152345୧ (୧)1 (5)xx1 (6)

ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

2011 ରେ ଆମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରରୁ, ସେଲିଙ୍ଗ୍ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କାଗଜ କନଭର୍ଟରରୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ ଚାଇନା ଏବଂ ମାଲେସିଆରେ ଅଛି |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଥର୍ମାଲ୍ ପେପର ଏବଂ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର ହେବା ପରେ, ଆଜିର ସିଲିଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଦୋକାନ ବଜାର, ଲେବଲ୍, ବବୁଲ୍ ମେଲର୍ ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି | ମେଲିଂ ବ୍ୟାଗ, ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଜିପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି |

ଚାଇନାରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପରିସର BOPP, PE, PVC ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଲେବଲ୍ ଆଡେସିଭ୍ ପେପରର ଆବରଣ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡାଏ କଟ୍, ମେଡିସିନ୍ ଲେବଲ୍, ମଦ ଲେବଲ୍, ବୋତଲ ଲେବଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଲେବଲ୍, ସିପିଂ ଲେବଲ୍, ସ୍କେଲ ଲେବଲ୍, ଇତ୍ୟାଦି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ବାଂଲାଦେଶ, ନାଇଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ, ଗୋଦାମ ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ନାବିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି | ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା |ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ THEMRAL STAR ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍। କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ପଠାଯାଏ |ସେଲିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରତି ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ବଜେଟରେ ଅସାଧାରଣ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମର ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା |

କାରଖାନା ଭ୍ରମଣ |

ଦୋକାନ ବଜାର, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ, B2B ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପ୍ ଯୋଗାଣ |

hfg (2)
(୨))
2 (24)
2 (27)

ମୂଲ୍ୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିତରଣ ଉପରେ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ବିକ୍ରୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ର କଣ କରିପାରିବା:

ftgf (1)

ଏକ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ: ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର, ଉତ୍ପାଦନ ଭେଡିଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ୱେବସାଇଟ୍, କ୍ୟାଟେଲୋଗରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ପଠାଇ ପାରିବା |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ recognized ାରା କ no ଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

ବି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କାଗଜ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାରର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଥର୍ମାଲ୍ ରୋଲ୍ ସାଇଜ୍ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଏମ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ lied ାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ତୁମକୁ।ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କ’ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2022 ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁ explain ାଇବା |

ସି, ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଗଠନ କର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଏହାର ସମୟ ତୁମକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି | 2022 କ୍ରୟ ବିଷୟରେ କ idea ଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏହାର ସମୟ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ସହିତ ଏକ ବ meeting ଠକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରିବା |

ଡି, ଏକ ନିବେଶକ ଖୋଜ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ବଡ଼ କାରବାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ନଗଦ ପ୍ରବାହ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଏହାର ନିବେଶକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହାର ସମୟ ତେଣୁ ତୁମେ ଅଧିକ ପାତ୍ର, ବଡ଼ ଗୋଦାମ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭ |

ftgf (2)
ftgf (3)

ଇ, ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଥର୍ମାଲ୍ ପେପର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ କନଗ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ନୁହେଁ, ଥର୍ମାଲ୍ ପେପର ବ୍ୟତୀତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସମୟ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ କ’ଣ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦେବୁ | ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବେ କାରଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ |

F, ଶେଷରେ, ତୁମର ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଜାହାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଯୋଗାଣକାରୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟବସାୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ରଖନ୍ତି |

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ !